Karnitin Metabolizma Sağlığını Nasıl İyileştirir

Karnitin, metabolik esnekliği artırmak, sistolik kan basıncını ve bel çevresini azaltmaya yardımcı olan yağ metabolizması için çok önemli bir amino asittir. Karnitin kullanan sporcular, 30 dakikalık bir denemede ölçülen performanslarını % 11 artırdığı tespit edilmiştir. İskelet kası istirahatte ve hafif egzersizde yağ asitleri kullanırken, beyin enerji ihtiyacının % 90’ına kadarını karşılamak için yağ kullanır.

Bağırsak bakterileri kolin ve karnitini metabolize ederken, kalp hastalığını tetiklediği düşünülen TMAO seviyelerini yükseltir. Bununla birlikte, bazı uzmanlar, TMAO’nun, ilişkili sağlık koşullarının gerçek nedeni olan hepatik insülin direnci için bir belirteç olduğuna inanmaktadır. Aralıklı açlık ile döngüsel bir ketojenik diyet, kiloyu normal seviyelerde tutmaya yardımcı olur, metabolik esnekliği artırır ve hepatik insülin direncini azaltır. Astaksantin, kril yağı ve berberin takviyeleri de karaciğer insülin direnci için faydalıdır.

Yakın zamanda yapılan bir meta-analiz, karnitin takviyeleri alırken, erkeklerin ve kadınların, metabolik sendromun iki biyobelirteci olan bel çevresi ve kan basıncında iyileşmeler yaşadığını buldu. Metabolik sendrom, aşağıdakileri içeren bir dizi fiziksel faktörle karakterize edilen bir durumdur:

• Organların etrafında yüksek seviyelerde iç organ yağının göstergesi olan geniş bel çevresi
• Yüksek tansiyon
• Yüksek kan şekeri veya insülin direnci
• Yüksek trigliserit
• Az düzeyde olan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol

Metabolik sendrom, bir kişi Tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık, Alzheimer hastalığı, karaciğer yağlanması hastalığı (NAFLD) ve daha fazlasını içeren birçok kronik hastalığa zemin hazırlayan bu faktörlerden üç veya daha fazlasına sahip olduğunda teşhis edilmektedir.
İnsülin direncinin varlığı, ABD diyetinin çoklu doymamış yağ asitlerine (PUFA’lar) ve ilave şekerlere daha fazla bağımlı hale gelmesiyle epidemik oranlara ulaşan metabolik sendromda birincil faktördür. PUFAları bitkisel yağlarda, yemeklik yağlarda, tohum yağlarında ve ayçiçeği, aspir, soya fasulyesi, mısır ve diğer popüler yağlar dahil bitki yağlarında bulunabilir.
Son araştırmalar, karnitin ve kolinin yağ metabolizmasını ve metabolik esnekliği nasıl iyileştirebileceğini belirlerken, bir takviye almanın, işlenmiş şeker, PUFA ve işlenmiş gıdalardan zengin zayıf bir diyetin vücudunuza verdiği zararın üstesinden gelemeyeceğini belirtmek önemlidir.

Metabolik Sendrom Faktörlerini İyileştirmek İçin Karnitin

Karnitin, vücutta bulunan bir amino asittir. Vücudun kullandığı karnitinin çoğunu diyetinizden veya takviyelerden alırsınız ve enerji için yağ metabolizması için çok önemlidir. Bilim adamlarının dokuz randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarını analiz ettiği Nutrients dergisinde karnitin ile ilgili literatürün yakın zamanda gözden geçirilmesi yayınlanmışlardır.

Araştırmacıların analize dahil ettiği denemelerde bel çevresi, açlık kan şekeri, kan basıncı, trigliserit seviyeleri veya HDL kolesterol ölçümleri kaydedilmiştir. Çalışmalar, sekiz ila 24 hafta boyunca günde 0.75 gram (gm) ve 3 gm arasında doz takviyesi kullandı. Araştırmacılar, takviyenin sistolik kan basıncında ve bel çevresinde bir azalma ile bağlantılı olduğunu buldular. Metabolik sendrom biyobelirteçlerinin (MetSyn) günde 1 gm ila 3 gm karnitin dozu ile iyileşebileceğini öne sürmüşlerdir.

Karnitin Bozulmuş Yağ Metabolizmasını İyileştirir

Vücudun yakıtı nasıl yaktığını anlamak, atletik performans ve metabolik koşulları önlemek için pratik uygulamalara sahiptir. Vücudun karbonhidratları ve yağları nasıl yaktığını düzenleyen karmaşık bir sistem var. Karnitin, yağ metabolizmasında önemli bir rol oynar ve egzersiz performansını iyileştirmek için çalışılmış ve kullanılmıştır.

Araştırmacılar ve sporcular, karnitin ile kısa süreli takviyenin yağ metabolizması üzerinde çok az etkisi olduğunu bulmuşlardır. Bununla birlikte, Journal of Physiology’de yayınlanan Dr. Benjamin Wall liderliğindeki bir çalışmada, veriler altı ay boyunca yapılan takviyenin kas karnitin seviyelerini % 21 artırdığını göstermiştir.

Journal of Physiology’deki başka bir makalede açıklandığı gibi, araştırma, düşük yoğunluklu egzersiz ve yüksek yoğunluklu egzersizden sonra laktat ve karnitin düzeylerinde farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu düşük yoğunluklu egzersiz karnitin sırasında ortaya vücudun glikojen kullanımı ve kompleks (PDC), piruvat dehidrogenaz aktivitesi azaltmıştır. Bu bileşik, karbonhidrat metabolizmasına aracılık eder.

Başka bir deyişle, daha yüksek karnitine sahip bireyler kas glikojenini yakmadılar, bunun yerine enerji için yağ yakmaya devam ettiler. Yüksek yoğunluklu egzersiz sırasında, katılımcı daha fazla karnitine sahip olduğunda ve PDC aktivitesi arttığında kaslar daha az laktat üretmiştir. 1980’lerden başlayarak, araştırmacılar laktatın egzersizde oynadığı rolü daha iyi anlamaya başlamışlardır.

Egzersizle enerji talebi arttıkça, glikoz yakan kas lifleri reaksiyonun bir ürünü olarak piruvat oluşturur. Piruvat üretimi kasların onu tüketme kapasitesini aştığında, piruvat laktata indirgenir ve ardından yakıt olarak kullanılabileceği oksidatif kas liflerine taşınmaktadır. Wall liderliğindeki çalışma, atletik performans için çıkarımlara sahip ve karnitinin metabolik esnekliği iyileştirme üzerinde etkisi olduğunu gösteren sonraki çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. Bir çalışma, karnitin desteğinin, bozulmuş glukoz toleransı belgeleyen kişilerde metabolik esnekliği ve insülin duyarlılığını değiştirip değiştiremeyeceğini değerlendirmiştir.

On bir gönüllü, bir plasebo veya karnitin müdahalesini karşılaştıran 36 günlük bir rejimi izledikleri, randomize, plasebo kontrollü, çift kör bir çalışmaya tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler, karnitin desteğinin, bozulmuş glikoz toleransı olan kişilerde metabolik esnekliği geri kazanmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Kas Lifleri Yağ Metabolizmasına Bağlıdır

Wall liderliğindeki çalışmada, karnitin takviyesi alan katılımcıların atletik performanslarını ve iş çıktılarını 30 dakikalık bir performans denemesinde % 11 artırdıklarını belirtmek önemlidir. Araştırmacılar bu gelişmeyi “düşük yoğunluklarda glikojen koruyucu ve yüksek yoğunluklarda kas laktat birikimini azaltan karnitinin ikili rolü” ile açıklamışlardır.
Başka bir deyişle, kaslar enerji için yağ asitlerini yakarken iş çıktısı daha verimliydi ve performans daha iyiydi. Bu aynı zamanda kas güçsüzlüğü, yorgunluk ve nefes darlığı veya kalp etkilenirse şişmeyi içerebilen karnitin eksikliği semptomlarıyla da gösterilmektedir.
Vücuttaki birçok hücre enerji üretimi için yağ asitleri kullanır. Aslında, kalp kası hücreleriniz enerji ihtiyacının% 90’ını karşılamak için yağ metabolizmasını kullanır. Dinlenme ve hafif yoğunluklu egzersiz sırasında, yağ metabolizması iskelet kaslarınız için ana enerji kaynağıdır. 14 Bu nedenle, yakıt için verimli ve etkili bir şekilde yağ yakma yeteneği, metabolik esnekliği artırabilir ve potansiyel insülin direnci riskini azaltabilir.

Hem kolin hem de karnitin yağ yakmaya yardımcı olur. Bir çalışmada bilim adamları, egzersizle veya egzersiz yapmadan bir veya her ikisinin takviyesi ile enerji üretimi üzerindeki etkiyi değerlendirdiler. Araştırmacılar, 19 kadın katılımcıyı izlemiş ve daha önce hayvan modellerinde belgelenen takviyelerin etkileşimli etkilerinin insan katılımcılarda da mevcut olduğunu tespit etmişlerdir.
Bilim adamları, katılımcılara normalde diyetlerinden alacaklarından daha fazla kolin takviyesi yapıldığında, vücudun, katılımcılarda yağ metabolizmasını artıran dokuda karnitini koruduğunu keşfetmişlerdir. Daha sonra yedi gün boyunca küçük miktarlarda karnitin eklendiğinde, karnitinin idrarla atılımı normale döndü ve araştırmacılar, karnitinin kas depolarının yeterli olduğuna inanmışlardır.

İlginç bir şekilde, egzersiz eklendiğinde egzersiz performansını artırdılar ve katılımcıların vücut ağırlığını azalttı, ancak vücut yağını azaltmamıştır. Veriler, araştırmacıların, kolin ve karnitin takviyesini sıralamanın, eksik yağ metabolizmasına ve hafif egzersizle artan enerji israfına neden olduğu sonucuna varmalarına sebep olmuştur.

Kolin ve Karnitin TMAO Seviyelerini Yükseltiyor mu?

Bağırsak mikrobiyotı, trimetilamin üretmek için kolin ve karnitini metabolize eder ve bu da trimetilamin n-okside (TMAO) metabolize olur. Bazı çalışmalar TMAO üretimini artmış kardiyovasküler hastalık, prediyabet ve tromboz insidansı ile ilişkilendirmiştir. Bununla birlikte, James DiNicolantonio, Pharm.D. tarafından yayınlanan bir makalede, o ve meslektaşları, yüksek seviyelerin olası nedeninin karnitin ve kolinin yutulması değil, daha çok hepatik insülin direnci olduğunu göstermiştir. DiNicolantonio’ya göre, önemli bir faktör, flavin içeren monooksijenaz-3 enzimi (FMO3) aracılığıyla TMAO’nun önemli ölçüde yükselmesidir. Dinicolantonio, karaciğerdeki yüksek FMO3 aktivitesinin organdaki insülin direncini yansıtabileceğini ve bunun da kardiyovasküler sağlık riskini etkilediğini öne sürmektedir.

Döngüsel Ketojenik Diyet Metabolik Esnekliği İyileştirir

Yüksek TMAO kardiyovasküler hastalık riskini artırıyorsa ve gerçekten de karnitin içeriği yüksek gıdaları tükettikten sonra hepatik insülin direncinin bir yansımasıysa, bunu düzeltmek ve riskinizi azaltmak için ne yapabilir. Bu hedefe ulaşmak ve metabolik esnekliğini artırmak için en yararlı olan iki strateji, döngüsel bir ketojenik diyet ve aralıklı oruç tutmadır. En iyi sonuçları elde etmek için birlikte yapılmalıdır. Hepatik insülin direncinin tedavisinde faydalı olabilecek bazı takviyeleri de düşünebilir ve bu nedenle TMAO’dan kaynaklanan potansiyel hasarı azaltabilir.

Berberine

Vücutta bu, diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaç olan metformin gibi işlev görür. Her ikisi de en azından kısmen adenozin monofosfat ile aktive olan protein kinazı (AMPK) aktive ederek çalışır. “Metabolik ana anahtar” olarak bilinen AMPK, vücutta enerjinin nasıl üretildiğini ve hücreler tarafından nasıl kullanıldığını kontrol eden bir enzimdir. Bu enzimi aktive ederek lipid, glikoz ve enerji dengesizliklerini normalleştiren biyolojik aktivitelerin düzenlenmesine yardımcı olur. Çin tıbbında diyabeti tedavi etmek için kullanılan Berberinin, diyabetik kemirgenlerde hepatik insülin direncine karşı koyduğu da gösterilmiştir.

Astaksantin

Bu, kolesterol düşürücü ilaç fenofibrat gibi aktiviteye sahip güçlü bir karotenoid antioksidandır. Dolaylı olarak karaciğerinizdeki AMPK’yi uyarır ve yüksek yağlı diyetlerle beslenen hayvanlarda hepatik insülin direncini azalttığı ve metabolik sendromlu hastalarda kardiyovasküler olay riskini azalttığı gösterilmiştir.

Krill yağı

Bu, biyoyararlanımını artıran esterleştirilmiş astaksantinin formunu ve kalp sağlığı da dahil olmak üzere sağlık için gerekli olan uzun zincirli omega-3 yağlarını içerir.

Sağlık

Bir cevap yazın