Terekenin Tespiti Ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras Hukuku | Terekenin Tespiti ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Tereke; Miras bırakan bireyin, ölümünden önce edinmiş olduğu ve devir hakkı bulunan tüm varlıklarını ifade etmektedir. Terekenin tespit edilmesi için, mirasçılar tereke tespit davası açmaktadırlar.

Mirasçılık belgesi; Miras davalarına bakmaya yetkili kurum veya makamların, mirasçılara, mirasçı olduklarına dair vermiş oldukları resmi belgedir.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Hukuku; Ölümü veya yetkili makamlarca yitikliği onaylanan kişinin, malvarlığının mirasçılarının kim olduğu ve mirasın nasıl mirasçılara aktarılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Mal paylaşımı: Mirasçılar arasında eşit olarak yapılmaktadır. Mal paylaşımında, mirasçının eşine ait mallar üzerinde yapılan mal taksiminde farklılık göstermektedir. Mirasçının eşi dışında kalan diğer mirasçılar eşit oranda miras almaktadırlar.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

l Miras bırakanın çocukları ve torunları – (Mirasın Yarısını alırlar)

l Miras bırakanın anne ve babası, (Kardeşler, yeğenler) – (Her biri mirasın dörtte biri kadar alır)

l Miras bırakanın anne ve babasının çocukları – (Her biri mirasın dörtte biri kadar alır)

l Miras bırakanın büyükannesi ve büyük babası (hala, teyze, dayı, amca vb. akrabalar) – (Saklı pay mirasın tamamını alırlar)

Terekenin ve Mirasın Tespiti Davası | Dava Şartları ve Masrafları

Terekenin ve mirasın tespiti davası; miras bırakanın tüm mal varlığının doğru bir şekilde tespit edilmesi ve mirasçılara doğru oranlar ile dağıtılması için açılan davayı ifade etmektedir. Tereke davaları maktu harç üzerinden hesaplanmaktadır. Avukat masrafları da maktu harç oranına orantılı olarak hesaplanmaktadır. Miras, bırakanın bırakmış olduğu miras üzerinden, aktiften bildirilen borçlar çıkarıldıktan sonra net miras değeri belirlenmektedir.

Terekenin Tespiti Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Terekenin tespiti davası; Mirasçılardan birinin, miras üzerinden alacaklı olduğunu beyan etmesi halinde, miras ve hakların tespit edilmesi için açılan davadır. Mirasçılardan birinin, miras üzerinde hak sahibi olduğunu yetkili kurumlara başvurarak beyan etmesi üzerine tereke tespit davası açılmaktadır.

Terekenin Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?

l Dava dilekçesinde, dava talep edilme gerekçesi, tespit edilmesi istenin terekenin ve miras bırakanın kurumlardan taşınır ve taşınmaz malları ile alakalı araştırma yapılarak müzekkere yazılması

l Miras bırakanın, gayrimenkullerinin olup olmadığı ve aracının olup olmadığına dair ilgili kurumlardan müzekkere yazıları talep edilmesi

l Miras bırakanın ölümünden önce yapmış olduğu bağışlar ile alakalı ilgili kurumlardan ilgili evrakların talep edilmesi

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi; Mirasçılara verilen ve mirasçıların, mirasçı olduklarını belirten belgedir. Veraset ilamı çıkarmak için mirasçılar içerisinde bir mirasçının dava açılması talebinde bulunması yeterlidir. Mirasçılık belgesi noterden çıkartılır.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Mirasçıların, mirasçı olduklarını gösteren, yetkililerce mirasçılara verilen belgedir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

l Miras bırakanın; çocukları, anne ve babası, varsa torunları veraset ilamında buluna bilir. Yine miras bırakanın eşi veya üvey çocukları hayatta ise mirasçılık talebinde bulunabilirler.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi, Noter ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden alına bilinmektedir.

Miras – Tereke Tespit Ve Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Tereke tespit ve mirasçılık belgesi için mirasçının kendisi başvuru da bulunacağı gibi mirasçının avukatı da başvura da buluna bilmektedir.

Genel Kültür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler